EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI
YÜKSEK ÖĞRENİM "İHTİYAÇ BURSLARI" DUYURUSU
Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı , milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

Adaylık Şartları:

I- T.C. Vatandaşı olmak,
II- Maddi İmkândan Mahrum Olmak:
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, (Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir.)
III-Başarı Koşulları:
a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
IV- Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.
V-Adayların eğitim yerinin veya ebeveyn ikametgahının İstanbul il sınırları içinde bulunması gereklidir.

Not: Aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.
Başvuru yapılabilmesi için yukarıda belirtilen “adaylık şartlarının” tümüne haiz olmak gerekir.

BAŞVURU :
I- Burslara başvuru tarihi 1-10 Ekim'dir.
II- EKAV Başvuru Formu www.ekav.org adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf Merkezine elden veya kargo ile teslim edilecektir.

SEÇİM :
Vakfın Burs Komisyonunca saptanan tarihte yapılan mülakat sonucunda belirlenen adaylar Vakıf internet sitesinde(www.ekav.org) duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ:
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN KESİLMESİ:
Burs, her yarı yıl sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:
Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en aen az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı aracılığı ile burs vermeyi desteklemeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

ÖNEMLİ NOTLAR:
Burslar bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9) ay ödenmektedir. (Evrak eksikliği veya diğer nedenlerle bursu geç başlayanların önceki ayları ödenmez). Burslarınız Ekim ayından geçerli olarak, her ayın en geç 1-15 i arasında, bildirdiğiniz bankadaki hesap numaranıza yatırılmaktadır.

Vakfımız her yarıyıl başında bursiyerlerinin başarı durumlarını ilgili öğretim kurumlarından istemektedir. Başarı durumunuz burs yönetmeliğimizde belirtilen esaslara uygun olduğu takdirde bursunuz ertesi döneme uzatılır.

Ayrıca burs koşullarına uygun olmadığı tespit edilenlerin, başka yerden maaş , ücret, burs (Vakfımızdan burs çıktığı belli olduktan sonra, başka bir kurumdan da burs çıkmış ise derhal iptal edilmelidir. Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir) aldığı belirlenenlerin eksik veya yalan beyanda bulunanların, sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirenlerin, disiplin suçuna karışanların, Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların, devamsızlık yapanların ve burslarını almadığı tesbit edilenlerin bursları kesilmektedir.

Sizlere haberlerimizi, etkinliklerimizi öncelikle e-mail adresleriniz aracılığı ile duyurmaktayız. Bu nedenle e-mail adresi bildirmediyseniz, biran önce Vakfımıza bildirmeniz, e-mail adresinizi düzenli aralıklarla takip etmeniz, burslarınızı zamanında alabilmeniz ve aktivitelerden zamanında haberdar edilebilmeniz için adres, telefon, e-mail, hesap no v.b değişiklikleri gecikmeden Vakfa bildirmeniz gerekmektedir.

Bu şartlara haiz öğrenciler için EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI BURSİYER KAYIT FORMU'nu aşağıda doldurabilirler.

EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI BURSİYER KAYIT FORMU
Başvuru Formuna eklenecek Belgeler:
1. Yüksek Öğrenime yeni kayıt yaptıranlar (ÖSS VE ÖSYM Sonuç Belgelerinin örneği)
2. Ana Sınıflarda Öğrenim Görenler (Öğrenim süresince aldıkları dersleri, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan alınan not dökümü belgesi ve öğrenci belgesi)
3. Tüm Öğrenciler (2 adet vesikalık resim nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenci belgesi)